Hvad er EUD/EUX - linjen

 
 
EUD/EUX-linjen - alt er muligt
 
I skoleåret 2018/19 starter EUD/EUX-linjen på Vestre Skole. EUD/EUX-linjen er et to-årigt forløb (EUD 8/EUX 8 og EUD 9/EUX 9), som er en kobling mellem folkeskolens 8. og 9. klasse og særlige tilrettelagte forløb på Mercantec, Social- og Sundhedsskolen og Asmildkloster Landbrugsskole. 
EUD/EUX-linjen er for piger og drenge, der er motiverede for en kobling af et fagligt og praktisk/projektorienteret forløb. Elever, der ønsker reel uddannelsesafklaring. Elever, der vil have udbytte af en anderledes måde, at lære på, samt mødestabile elever, der er indstillet på at yde en indsats både fagligt og socialt.
 
Vi vil have fokus på:
At skabe en motiverende og anderledes skoledag inden for rammerne af åben skole
At tilbyde et sammenhængende tværfagligt undervisningsforløb, som kan motivere de
  unge i deres karrierelæring  
At de unge gennemfører folkeskolens prøver og bliver uddannelsesparate både fagligt,
  personligt og socialt
At afprøve erhvervsskolernes arbejdsmetoder og læreprocesser
At give lyst til at lære mere og videreuddanne sig
At skabe afklaring i forhold til valg af fremtidig uddannelse
 
Vil du vide mere så tjek: Viborg.dk/eudlinjen 

Vejlednings tidsplan

Tidsplan:

 

25. april 2018         Kom til åbent hus på Vestre Skole - hør om EUD/EUX-linjen, kl. 19.00 - 21.00

 

2. maj 2018            Kom til åbent hus på Vestre Skole - hør om EUD/EUX-linjen, kl. 19.00 - 21.00

 

24. maj 2018           Frist for ansøgning til EUD/EUX-linjen via ansøgningsskema på Vestre Skoles

                                  hjemmeside.                       

 

1. juni 2018             Skriftlig tilbagemelding på ansøgningen med tidspunkt for opstartssamtale

                                  og elev kontakt 

 

14. juni 2018          Fælles introduktionsaften for optagede elever, kl. 19.00 - 21.00

 

13. august 2018    Opstart på EUD 8/EUX 8 – skoleåret 2018/19