Trivsel

På Vestre Skole har vi fokus på, at alle børn er i god trivsel. Trivsel er et fælles ansvar – vi arbejder for at alle vores elever motiveres, støttes og udvikles bedst muligt.

 

Vi vægter forældresamarbejdet og den daglige dialog og kontakt mellem eleverne og lærerne meget højt. Dette fælles ansvar er essentielt for såvel elever, forældre samt skolens medarbejdere. 
 

Vestre Skoles indsatser og arbejde går ”hånd i hånd” med Viborg Kommunes politikker om bl.a. Lys i øjnene, Trivsel på Tværs, TOPI, Den tværfaglige model og Børns læring.

 

Vestre Skole har desuden en AKT-vejlederfunktion. Det primære formål med AKT er, at forebygge og støtte op om det enkelte barns/klassernes trivsel og sociale udvikling. Skolens AKT-vejleder arbejder på tværs af alle årgangene, og har en tæt daglig kontakt til både elever, medarbejdere og ledelse. Læs mere om de mange forskellige indsatsområder for AKT- vejlederfunktionen her.

 

SSP