Vestre Skole er afdelingsopdelt og undervisningen og læringen skal udvikle børnene ved at tage udgangspunkt i deres ressourcer og potentialer og skal sammen med de sociale aktiviteter skabe rum til, at alle skolens børn udvikler livs- og handlekompetencer samt klare værdier, som gør dem godt rustede til livet i og uden for skolen.

Dette kan opnås ved at:

Revideret i skolebestyrelsen

2011.03.09