Samværsregler

 

Du går i skole for at udvikle dig, blive dygtigere og for at lære at være sammen med andre.

Da vi er mange på skolen, er det nødvendigt med regler for fællesskabet.

Det er især vigtigt, at vi hjælper hinanden med at overholde reglerne.

 

 1. Skolens tilsynsforpligtelse starter 10 min. før, undervisningen begynder, og elever bør derfor ikke møde tidligere – der henvises til evt. morgenplads i SFO.

 2. Du skal være ordentlig og vise hensyn, når du er i skole.

 3. I frikvartererne må du opholde dig følgende steder:

  0.-4. klasse:     udendørs i lille gård efter spisning.

  4.-6. klasse:     udendørs i store gård efter spisning.

  7.-9. klasse:     udendørs i store gård/indendørs (hjemlokale og egen gang) forudsat rolige aktiviteter.

  Boldbanerne (fodboldbanerne, sandbanen og basketbanen) er åbne for alle.

 4. Skolen har mobilfri hverdag, og mobiltelefoner kan anvendes i undervisningen efter lærerens anvisning. Ved uhensigtsmæssig brug inddrages mobiltelefoner og kan afhentes på kontoret efter aftale.

 5. Dit undervisningslokale skal være ryddeligt efter hver time. Man skal i det hele taget rydde op efter sig selv.

 6. Det er ikke tilladt at ryge i skoletiden.

 7. Du må kun forlade skolen med tilladelse fra din lærer. Går du i 8.-9. klasse må du forlade skolen i mellemtimer og frikvarterer.

 8. Enhver skade på bygninger, inventar m.v. skal omgående meddeles til din lærer/pædagog eller på kontoret.

   

   Vedtaget af skolebestyrelsen

  d. 22. november 2017