Skole-hjem-samarbejdet

 

Formål:

At det enkelte barn sikres et vellykket skoleliv gennem et gensidigt, forpligtende samarbejde mellem skole og hjem.

På Vestre Skole er der: Plads til alle – men ikke til alt.

 

Princip:

Samarbejdet baseres på, at der gennem skoleforløbet sikres indsigt og medansvar i barnets/elevens faglige og sociale udvikling.

Forældrene skal have mulighed for aktiv medleven i skolens hverdag.

Gennem dialog sikres forældrenes medansvar i skolelivet.

Forældrene mødes imødekommende og professionelt med tydelige forventninger til det gensidige samarbejde om barnets faglige og sociale udvikling.

 

Derfor forventer vi:

 

Revideret i skolebestyrelsen

14. december 2017