Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
 
 • Samlet elevtal pr. 1-11-2017:  517 elever
   

 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlig klassekvotient pr. 1-11-2017

 • Indskolingen (0.-2. klasse): 20,7 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 20,2 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 21,0 elever pr. klasse
   
 

Karaktergennemsnit

 
9.årgang 15/16
Prøvetermin  Maj - Juni 2016
 
Disciplin SPS FP9
Dansk - Mundtlig 5,84 6,57
Dansk - Retskrivning 7,45 7,43
Dansk - Læsning 6,56 6,40
Dansk - Skr. fremstilling 6,64 6,62
Engelsk - Mundtlig 6,96 7,66
Engelsk - Skriftlig 7,73      
Tysk - Mundtlig 5,53      
Tysk - Skriftlig 5,60 6,29
Kristendomskundskab 6,42      
Kristendomskundskab - Mundtlig   8,42
Historie 6,95      
Historie - Mundtlig   6,36
Samfundsfag 6,47      
Idræt - Praktisk/mund. 6,87 7,36
Matematik - Mundtlig 5,65 8,95
Matematik - Uden hjælpemidler (Færdighed) 6,87 6,53
Matematik - Med hjælpemidler (Problemløsning) 7,04 5,85
Fysik/kemi - Praktisk/mund. 5,78 6,52
Geografi 6,65      
Biologi 6,69      
Biologi - Skriftlig   4,44
Obligatorisk projektopgave   6,98
 
 
 
 

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet: ca. 3 elever/computer.

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 01-08-2013:  26
 •  
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret:  26
 •  
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger:  24,8