Faktuelle oplysninger

Antal elever


 
 
  • Elevtal 5. september 2018: 545 elever
     

 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlig klassekvotient 5. september 2018

 

Indskolingen - klassekvotient 20,8
Mellemtrin - klassekvotient 21,3
Udskolingen - klassekvotient 21,5
 

Karaktergennemsnit

 
 
Link til UVM - statistik og indikatorer om grundskolen
 
 

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet: ca. 3 elever/computer.

Antal lærere

  •  Antal lærere pr 1. august 2019 : 40