Pædagogiske principper

Vestre Skole, placeret i hjertet af Viborg, er en udviklingsorienteret og videnskabende skole, som rummer udfordringer for alle elever. Igennem løbende renoverings- og ombygningsplaner indretter vi mere fleksible lærings- og undervisningsfaciliteter.

Engagement og kvalitet i undervisning, læring, fritidstilbud og samvær er hovedhjørnesten i vort virke.

Vort mål er at skabe rum til, at alle skolens børn udvikler livs- og handlekompetencer samt klare værdier, så de er godt rustede til livet uden for skolen.

Visionerne nås gennem en fagligt og socialt engageret undervisning med udgangspunkt i individuelle udfordringer, oplevelser og fordybelse koblet med et forpligtende fællesskab i gensidig tryghed og respekt.

Vil du vide, under hvilke forhold og med hvilke midler vi vil skabe et lærende og oplevelsesrigt skoleliv, kan du på de følgende sider få et præcist og detaljeret overblik over vore principper og tilbud.

God fornøjelse